<html> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 25 <body> <body>

Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!! Phim Dai Loan !!!!
http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]
[Incoming][Hn Quốc][Subtitle][HK-Tu] [i Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  
1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]

Phim Hnh

Tựa Phim

Diễn Vin

Thể
Loại

Ngn
Ngữ


Anh Hng Xa Lộ
Mars
4 DVDs (30eps)

Chu Du Dn
Từ Hy Viện

X
Hội

Lồng
Tiếng

Bảo Tnh
Love Storm
16 VCDs
2 DVDs

Từ Nhược Tuyn
Chu Du Dn     

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

BầuTrời Yu Thương
Love In Miracle
27 Compressed VCDs
7 DVDs (54eps)

M Cảnh o
    Steven Ma Jing Tao
Trần T Văn

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Bida Tiểu Tử
Nine-Ball
4 DVDs (15eps)
Hứa Vĩ Lm
Trần Vũ Phm
X
Hội
Lồng
Tiếng

Bng Ma Nửa Đm
Swift Ghost
23 VCDs

Lm Thụy Dương
Trương nh  

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng
Bụi Hồng Trần
Love In The Dust
   (Phim Quỳnh Dao)
48 VCDs
8 DVDs
Tần Hn
Lưu Tuyết Hoa  
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Cnh Mai iểm Tuyết
Blossom Covers With Snow
14 DVDs

Triệu Văn Trc
Thuỷ Linh

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Chn i Nhất Thế Tnh
True Love
21 VCDs
5 DVDs

Trần ức Dung
Trương Thế

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chn Tnh Co Biệt
Adieu
17 VCDs

Hồ Binh
C Dĩnh

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Chn Trời Tm
Amor De Tarapaca
30 Compressed VCDs
7 DVDs (60eps)
Lm Tm Như
Han Jae Suk
Victor Huang
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Chiếc Lồng n Treo Cao
Red Lanterns Hanging High
48 VCDs
14 DVDs
Lưu ức Khải
Trần Ngọc Lin
Tan Phong
Ngo Tinh Ha
Ly Thien Tru
Ly Le Phung
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chiến Lữa Tnh Nồng
Love Is Payable
52 VCDs
16 DVDs

M Cảnh o
  Steven Ma Jing Tao
Lưu Tuyết Hoa
Lưu Gia Linh
Dong An Cach
Ton Huong
Ngo Khai Hue

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng


C Gi Dinh Dưỡng
The Girls Of Protien
16 VCDs
5 DVDs..(VNI)
Chau Kiet
Tai Quan
Tu Lo
Chiem Tieu Mai
Ho Khanh
Truong Hang
Tnh
Cảm 
Lồng
Tiếng

Con Đường Nhn Gian
My Way I & II
73 VCDs
37 DVDs

Kiem Truong
Ly Thuong Van
Tran My Phung
Truong T. Quang
Giang Hoa
Luu Ngoc Dinh
Tran Tien Mai

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
My Way III
Trở Lại Con ường Nhn Gian
Return To The Path Of Life
54 VCDs
13 DVDs
Kiem Truong
Ly Thuong Van
Tran My Phung
Truong T. Quang
Giang Hoa
Luu Ngoc Dinh
Tran Tien Mai
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Con Rơi
Pa-Pa's Daughter
3 DVDs (20eps)

Trương Quỳnh Tư
Trương Minh Kiệt

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Cuốn Theo Chiều Gi
    (Phim Quỳnh Dao)
Into The Wind She Walks
26 VCDs

Chen Chung
Lm Yến    

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
ại Minh Vương Triều
Ming Dynasties
15 DVDs... (VNI)
Qu Li
Ph Nghệ Vi
Phim
Vua
Lồng
Tiếng
Gia nh Ct Lợi
A Happy Family
52 VCDs
13 DVDs... (VNI)
Phan Nghinh Tử
Khương Hậu Nhiệm
Long Thien Tuong
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Gia Tộc Phong Lưu
Family Of Happiness
22 VCDs
5 DVDs
Dương Tiết Mai
Trương Chi Tiết
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Giấc Mộng Sau Rm
   (Phim Quỳnh Dao)
Dream Behind The Curtain
32 VCDs
22 DVDs

Tran Duc Dung
Tieu Tuong
Lam T Duong
Luu D Khai   

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hải u Phi Xứ
Sea Gull
   (Phim Quỳnh Dao)
50 VCDs
9 DVDs

Tần Hn
Lưu Tuyết Hoa
Lm Thụy Dương 

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Hiệp Nghĩa Thanh Thin
Heroes Meet The Judge
9 DVDs.....(VNI)
Vạn Tử Lương
Thang Ch Vĩ
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hiệp Ước Tnh Yu
Love Contract
17 VCDs
4 DVDs (VNI)
Ariel Lin
Mike He
Phyllis Quek
Zhang Rui Ja
Zhong Xin Yu
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hoa Lạc Hoa Khai
Wild Flower Blossomed
38 VCDs
5 DVDs

Tan Han
Giao An Tuan
Nghe Thuc Quan
Chau Thieu Dong
Tham Manh Sanh
Hua Thuc Binh
Ho Hue Linh

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Hồng Lu Ca Kỷ
Women In The Red Chamber
16 VCDs
8 DVDs...
Tr Giai
Chu Lộ
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hồng Phấn Thế Gia
Princess in Red (30eps)
15 DVDs..(VNI)
Pan Hong
Tong Da Wei
Sun Li
Guo Xiao Dong
Zhou Xian Xin Deng
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hong Phố Giang Phong Vn
Storm Over Yellow River
15 VCDs
4 DVDs

Tiu Tường
Liễu Khnh

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hm Qua Hm Nay Ngy Mai
Yesterday,Today,Tomorrow
48 VCDs
6 DVDs

Lam Thuy Duong
Nhac Linh
Tieu Tuong
Nga Vi

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Hoa Vin Sao Băng 1
Vườn Sao Băng 1
Meteor Garden 1
21 Compressed VCDs
5 DVDs (42eps)

Tsui Hei-Wuan
Yin Shing-Yuk
Chu How-Tin
Chow Yu-Man
Ng Kin-Hoi

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hoa Vin Sao Băng 2
Vườn Sao Băng 2
Meteor Garden 2
24 VCDs
Tsui Hei-Wuan
Yin Shing-Yuk
Chu How-Tin
Chow Yu-Man
Ng Kin-Hoi
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Hon Chu Ct Ct 1
My Fair Princess I
15 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (25eps)
12 DVDs (DVD-Retail)
   (Phim Quỳnh Dao)

Triệu Vy
Lm Tm Như

 Hi
Hước

Phim
Vua

Lồng
Tiếng

Hon Chu Ct Ct II
My Fair Princess II 1,2
33 VCDs
7 DVDs
   (Phim Quỳnh Dao)

Triệu Vy
Lm Tm Như

 Hi
Hước

Phim
Vua

Lồng
Tiếng

Hon Chu Ct Ct III
My Fair Princess III 1-4
40 VCDs (DVD-Ripped)
5 DVDs Quỳnh Dao)
    Part1(10), & Part2(10)
   Part3(10), & Part4(10Vcd)

Huỳnh ịch
Cổ Cự Cơ

 Hi
Hước

Phim
Vua

Lồng
Tiếng

Lavender
5 DVDs (DVD-Retail)
   (Mandarin)

Hsu Shiu Yang
Chen Yi Rong
Lin Wei Jun
Ambrose Hsu
Wang Jian Long

Tnh
Cảm

Mandarin
+
English
Subtitle

Giang Sơn Vi Trọng
Nation First
12 DVDs...(VNI)
Ng Kinh
Phạm Băng Băng
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Ging Sng Ly Biệt I & II
     (Phim Quỳnh Dao)
Lovers Under The Rain
40 VCDs (DVD-Ripped)
20 DVDs (DVD-Retail)

Tần Hn
Lưu Tuyết Hoa
Cu Phong
Triệu Vĩnh Hương
Khưu Lm Lm
Tăng Qun     

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Kẻ Ngoại Cuộc
The Outsiders
3 DVDs (15eps)

Lu Ming Jun
Lan Zheng Long
Gou Pin Chao

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Khng Thể Khng C Em
Can't Without You
15 VCDs

Lm Tm Như
Trần Khn

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Kiếp Cầm Ca
Queen Singer Of The Time
51 VCDs
9 DVDs
 Phan Nghinh Tử
Khương Hậu Nhiệm
Chau Thieu Dong
Mo Tu Thanh
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Khang Hi Hong Đế
Emperor Kang-His
15 DVDs.....(VNI)
n Thiệu Lun
Dư Tiểu Phm
Lịch
Sử
Lồng
Tiếng

Kim Phấn Thế Gia
Golden Princess
62 VCDs
16 DVDs

Trần Khn
Khu Chấn Hải

X
Hội

Lồng
Tiếng
Loạn Thế Anh Hng L Bất Vi
The Hero In Time Of Disorder
24 VCDs
12 DVDs...(VNI)
Trương Thiết Lm
Ninh Tịnh
Lịch
Sử
Lồng
Tiếng
Loạn Thế Tnh Th I & II
The Good Old Days I & II
74 Compressed VCDs
   Tap1 (84eps)+Tap2 (64eps)
   (148eps)
M Cảnh o
  Steven Ma Jing Tao
M Tuấn Vỹ
Trần T Văn
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Mấy ộ Phong Sương
Spring Comes Twice
56 VCDs
14 DVDs
Lưu Tuyết Hoa
u Dương Long
Co Quan Trung
Trieu Vinh Huong
Truong Phuc Kien
Duong Hoai Dan
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Mưa Trn L Ng ồng
Mưa Trn Cuộc Tnh
Rain On The Maple Leaf
21 VCDs

Phan Hồng
Khưu Tm Chi    

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Một ời Yu Anh
For You All My Life
30 VCDs
M Cảnh o
  Steven Ma Jing Tao
Chu Hải Mi
    Kathy Chow
Tran Hong
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Ngọc ế Truyền Kỳ
Jade Emperor
7 DVDs...
Trương Vĩnh Cương
Hồ Hiểu nh
Thần
Thoại
Lồng
Tiếng
Người Vợ Tin
Fairy Wife
52 VCDs
13 DVDs
Lm Dĩ Trn
Tn Hưng
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Nửa ời Tnh Duyn
Affair Of Half A Lifetime
23 VCDs
3 DVDs

Lam Tam Nhu
Dam Dieu Van
Thuy Linh
Ly Lap Quan

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Như Khi Như Sương
    (Phim Quỳnh Dao)
The Eternal Love 2
15 VCDs
15 DVDs.....

Lưu Tuyết Hoa
Kenny Bee    

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Tn Nguyệt Ct Ct
    (Phim Quỳnh Dao)
The Eternal Love 1
36 VCDs
9 DVDs
Nhạc Linh
Lưu ức Khải    
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Nhất ại Hong Hậu
Empress Of The Time
56 VCDs
14 DVDs

Phan Nghinh Tử
Lưu Thanh Vn

Phim
Vua

Lồng
Tiếng

Ngi Sao Kim Cương
Looking For Stars
9 Compressed VCDs
   (18eps)

Phạm Văn Phương
L Minh Thuận     

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Phong Lưu Thin Cổ
Thousand Years Of Drinking
24 VCDs
12 DVDs...
Trịnh Thiếu Thu
Ung Nguyn
Phim
Vua
Lồng
Tiếng

Phụng Cầu Hong
Poetic Melody
25 VCDs
6 DVDs (VNI)
Tư M Tương Như
Trc Văn Qun
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
Phụng Hong Thần Nữ
Phoenix The Myth
64 VCDs
18 DVDs...(VNI)
Phan Nghinh Tử
Miu Kiều Vĩ
Thần
Thoại
Lồng
Tiếng

Phụng Nghi nh
The Moon Chasing Beauty
32 VCDs
8 DVDs

Phan Nghinh Tử
Khu Thế Hun

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Phan Nghinh Tử
1 + 1 ≠ 2
24 VCDs
4 DVDs
Phan Nghinh Tử
  Khu Thế Hun
Phim
Vui
Lồng
Tiếng
Quyện iểu
Bird Of Paradise
68 VCDs
17 DVDs...
Lưu Tuyết Hoa
La Lạc Lm
Tang Vi Quyen
Mach Thuy Nhan
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Sầu Lẽ Bng 1
Người Vợ Cm
    The First Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
24 VCDs
4 DVDs

Lưu Tuyết Hoa
Lm Thụy Dương

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Sầu Lẽ Bng 1
Người Vợ Cm
    The First Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
7 DVDs (DVD-Retail)
Lưu Tuyết Hoa
Lm Thụy Dương
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Sầu Lẽ Bng 2
Ba 3 o Hoa
    The Second Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
14 VCDs
3 DVDs

Lưu Tuyết Hoa
Dư Tiểu Phm
Trương Bội Hoa

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Sầu Lẽ Bng 2
Ba 3 o Hoa
    The Second Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
5 DVDs (DVD-Retail)
Lưu Tuyết Hoa
Dư Tiểu Phm
Trương Bội Hoa
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Sầu Lẽ Bng 3
Uyn Qun Biểu Muội
    The Third Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
22 VCDs
4 DVDs
Lưu Tuyết Hoa
Dư Tiểu Phm
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Sầu Lẽ Bng 3
Uyn Qun Biểu Muội
    The Third Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
9 DVDs (DVD-Retail)

Lưu Tuyết Hoa
Dư Tiểu Phm

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Sầu Lẽ Bng 6
Giấc Mộng Cuối
    The Sixth Dream
   (Phim Quỳnh Dao)
60 VCDs
9 DVDs

Lưu Tuyết Hoa
Dư Tiểu Phm

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Siu Cấp Thế Gia
Superior Family
28 VCDs

Lam Thuy Duong
Tieu Tuong
Lam Vi
Thach Phong
Diem Nuou
Huong Minh Khiet
Tieu Dai Luc

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Sinh Vin Phong Vn
A Little Wonder Of  Creidesca
Chau Ren Chin
    Shiue Yuan
18  Compressed VCDs
    (36eps)

Giả Tịnh Vn
Lm Vỉ

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

T c Gia Tộc
Revenge
16 Compressed VCDs
      (32eps)

M Cảnh o
   Steven Ma Jing Tao
Trần ức Dung

X
Hội

Lồng
Tiếng
Tam ộ Mai 1
    Mai Hoa Lạc
    (Phim Quỳnh Dao)
The Branding of Plum
    A Tattooed Flower 1
13 VCDs
M Cảnh o
  Steven Ma Jing Tao
Vivien Chen
Tran Duc Dung
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Tam ộ Mai 2
    Người Chồng Ma
    (Phim Quỳnh Dao)
Ghost Husband
    A Tattooed Flower 2
28 VCDs
7 DVDs
Lee Chi Hei
Ngok Ning
Yue Ling
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Tam ộ Mai 3
    Thủy Vn Gian
    (Phim Quỳnh Dao)
Between Cloud & Water
   (Shui Yun Jian)
32 VCDs
8 DVDs
Ma Canh Dao
   Steven Ma Jing Tao
Vivien Chen
 Tran Duc Dung
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Tn Dng Sng Ly Biệt
Lovers Under The Rain
38 VCDs
   (Phim Quỳnh Dao)
Triệu Vy
Lm Tm Như
T Hữu Bằng
Cổ Cựu Cơ    
Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Tn Dng Sng Ly Biệt
Romance In The Rain 1,2
   Part1 & Part2(DVD-Ripped)
Lovers Under The Rain
5 DVDs (49eps)
   (Phim Quỳnh Dao)
Triệu Vy
Lm Tm Như
T Hữu Bằng
Cổ Cựu Cơ    
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Tn Nguyệt Ct Ct
    (Phim Quỳnh Dao)
The Eternal Love 1
36 VCDs
9 DVDs
Nhạc Linh
Lưu ức Khải    
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Thi Bnh Cng Cha
Empress Wu Zetian II
30 VCDs
9 DVDs
Phan Nghinh Tử Lịch
Sử
Lồng
Tiếng
Thần Chu Kiếm Khch
68 VCDs
17 DVDs...
Phan Nghinh Tử
Mạnh Phi
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng


Thin Thần Tuyết
Snow Angel
19 VCDs
5 DVDs

Toro Kwok
Margaret Wang
Johnny Yan

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Thin Trường ịa Cữu
Fated Love
60 VCDs
15 DVDs
M Cảnh o
  Steven Ma Jing Tao
Trần T Văn
Cao Hng
Ng Gia Lệ
Ha Vu
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Thổ Địa Truyền Kỳ
Legendary Gof Of Earth
22 DVDs....(VNI)

Liu Tuấn
Trần Lan

Thần
Thoại

Lồng
Tiếng

Tnh Buồn
     (Phim Quỳnh Dao)
How Many Times Come
    to The Sunset
23 Compressed VCDs
     (DVD-Ripped) (30eps)
4 DVDs

Tần Hn
Lưu Tuyết Hoa
Cu Phong
Triệu Vĩnh Hương
Duong An Lap
Duong Hoai Dan
Ly Thien Tru

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng


Tnh ịnh i Cầm Hải
Love At Aegean Sea
30 Compressed VCDs
15 DVDs (40eps)

Chae Rim
To Huu Bang
Ha Nhuan Dong

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Tnh Nhn Xuất Chiu
Lover Watch Out!
36 VCDs
9 DVDs...(VNI)
Zhang Ting
Lam Wei
Leung Jia Yung
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Trở Lại Con ường Nhn Gian
Return To The Path Of Life
    (My Way III)
54 VCDs
13 DVDs
Kiem Truong
Ly Thuong Van
Tran My Phung
Truong T. Quang
Giang Hoa
Luu Ngoc Dinh
Tran Tien Mai
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Trời Cao Nhỏ Lệ
    (Phim Quỳnh Dao)
Heaven Sometimes Weeps
30 VCDs
15 DVDs
Giao n Tuấn
Chu Yến
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Tri Giữa Dng ời
She Comes From The Sea
18 VCDs
9 DVDs...

Lưu Nhược Anh
Triệu Văn Tuyn

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Trộm Long Tro Phụng 1
Stealing Dragon
    Exchange Phoenix
31 VCDs

Tieu Anh Tuan
Trương nh
Ng Mạnh ạt

Phim
Vui

Lồng
Tiếng
Tuyết Hoa Nữ Thần Long
Snow Flower
36 VCDs
18 DVDs
ổng Tuyền
Nhm Tịnh
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Tuyết Kha
A Woman's Love
   (Phim Quỳnh Dao)
30 VCDs
5 DVDs

Lưu Tuyết Hoa
Trương Bội Hoa

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Tứ ại Danh Thm
Four Famous Agents
Four Guard Detectives
23 VCDs

Cha In Pyo
Xa Nhn Biểu
Thủy Linh

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

V ang
Wu Tang
24 VCDs
12 DVDs...(VNI)
Giao n Tuấn
L Nhược ồng
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

V Tắc Thin1,2
Empress Wu Zetian
25 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (40eps)
10 DVDs (Part 1)(DVD-Retail)
10 DVDs (Part 2)(DVD-Retail)

Phan Nghinh Tử
Lương Tu Thn

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Vọng Phu Ải
Longing Husband Mt. Pass
   (Phim Quỳnh Dao)
34 VCDs
6 DVDs

Dư Tiểu Phm
Lm T Qun
Lm Thụy Dương

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng


Vu iu Tri Tim
Dance of the Heart
17 VCDs
4 DVDs..(VNI)
Alex To
Tieu Tuong
Michael Zhang
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Xm Vắng I & II
Deep In The Courtyard
40 VCDs (DVD-Ripped)
    (Phim Quỳnh Dao)
20 DVDs (DVD-Retail)

Tần Hn
Lưu Tuyết Hoa
Triệu Vĩnh Hương

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search

This website and all images Copyright