<html> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 21

<body> <body>

Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]
[Incoming][Hàn Quốc][Subtitle][HK-Tàu] [Đài Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  
1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]
Phim H́nh Tựa Phim Diễn Viên Thể
Loại
Ngôn
Ngữ

Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
Hero -  World's Finest
Tian Xia Di Yi
28 Compressed VCDs
7 DVDs (56eps)
Li Ya Peng
Wallace Huo
Michelle Ye
Roger Kwok,
Gao Yuan Yuan
Dicky Cheung
Monica Chan
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Thiên Hạ Thái B́nh
World Peace
24 VCDs
6 DVDs...
Eric Suen
Shirley Dai
Huang Hai Bing
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
Thiên La Địa Vơng
Heaven's Retribution
21 VCDs
Nhậm Đạt Hoa
Mễ Tuyết
Huynh Nhat Hoa
Ong Hong
Ngo Khai Hoa
Thich My Tran

Hội
Lồng
Tiếng

Thiên Lang Kiếp
Tin Long Kip
12 DVDs (36eps)

Lưu Đức Hoà
Thiệu Mỹ Kỳ  

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiên Long Thần Kiếm
The Dragon Sword
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Lưu Thanh Vân
Miêu Kiều Vĩ
Tăng Hoa Thiên
Thích Mỹ Trần  

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiên Long Bát Bộ 1982
  Lục Mach Thần Kiếm
The Demi-Gods &
   Semi-Devils I & II 1982
27 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (40eps)
5 DVDs

Huỳnh Nhật Ḥa
Trần Ngọc Liên

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiên Long Bát Bộ 1996
Thiên Long Hiệp Khách
The Demi-Gods &
   Semi-Devils I &II 1996
40 VCDs (DVD-Ripped)
5 DVDs.  Switchable
    Vietnamese / Mandarin

Huỳnh Nhật Ḥa
Trần Hạo Dân 

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiên Long Bát Bộ 2003
The Demi-Gods & Semi
    Devils 2003 Part 1,2
Tian Long Ba Bu 1 & 2
40 VCDs (DVD-Ripped)
4 DVDs

Hu Jun
Gao Hu
Jimmy Lin
Liu Yi Fei
Chen Hao
Siu Qing
Tang Zhen Zong

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiên Long Kỳ Hiệp
Mystery Of The Parchment
6 DVDs (24eps)

La Gia Lương
Lê Mỹ Nhàn
Luu Thich Minh

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
Thiên Nhai Ca Nữ
Song Bird
7 DVDs
Trần Tùng Linh
Lê Minh
T́nh
Cảm
Lồng
Tiếng

Thiên Nhai Hiệp Y
Đột Phá Cuối Cùng
The Last Breakthrough
    Tin Ngai Hap Yi
22 Compressed VCDs
5 DVDs (44eps)

Trương Gia Huy
Quách Thiện Ni
Lâm Phong
Đường Ninh
Huỳnh Tông Trạch
Liên Khải
Trần Mẫn Chi
Mă Quốc Minh
Lư Tử Hùng

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng
+
English
Sub.

Thiên Nhai Hiệp Y
Đột Phá Cuối Cùng
The Last Breakthrough
    Tin Ngai Hap Yi
3 DVDs (30eps)
      (DVD-Ripped)

Trương Gia Huy
Quách Thiện Ni
Lâm Phong
Đường Ninh
Huỳnh Tông Trạch
Liên Khải
Trần Mẫn Chi
Mă Quốc Minh
Lư Tử Hùng

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng


Thien Nhai Truy Na
Fugitive
22 VCDs
6 DVDs..(TVB)
Law Kar Keung
Lam Ka Tung
Wang Xue Bing
Liu Wei
Li Ting Yi
Yang Rong
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Thiện Nữ U Hồn 1
A Chinese Ghost Story 1
1 DVD (DVD-Retail)

 Trương Quốc Vinh
Vương Tố Hiền 

Huyền

Lồng
Tiếng

Thiện Nữ U Hồn 2
A Chinese Ghost Story 2
1 DVD  (DVD-Retail)

Trương Quốc Vinh
Vương Tố Hiền 

Huyền

Lồng
Tiếng

Thiện Nữ U Hồn 3
A Chinese Ghost Story 3
1 DVD  (DVD-Retail)

 Lương Triều Vỹ
Vương Tố Hiền 

Huyền

Lồng
Tiếng

Thiện Nữ Ưu Hồn
Eternity
27 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (40eps)
4 DVDs

Trần Hiểu Đông
Từ Hy Viện

Thần
Thoại

Lồng
Tiếng

Thiên Sư Kỳ Môn
The Fearless Duo
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Miêu Kiều Vỹ
Ôn Mỹ Linh 

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng


Thiên Thần Tuyết
Snow Angel
18 VCDs
5 DVDs

Toro Kwok
Margaret Wang
Johnny Yan

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng
Thiết Đảm Thanh Quan
A Doll Magistrate In
    Ching Kang His Dynasty
5 DVDs..(18eps)(ATV)
Trương Quốc Lập
Trương Thiết Lâm
Phim
Vui
Lồng
Tiếng
Thiết Huyết Giang Hồ
Sword & Honour
8 DVDs.....(ATV)
Tào Quốc Huy
Hứa Mỹ Trân
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Thiếu Lâm Tam Thập
     Lục Pḥng
Thiếu Lâm 36 Pḥng
Shaolin 36 Chambers
25 VCDs
6 DVDs

Ngô Ḱnh
Viên Vịnh Nghi

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiếu Lâm Xuất Anh Hùng
Young Heroes Of Shaolin
20 VCDs (DVD-Ripped)
10 DVDs

Miêu Kiều Vĩ
Âu Dương Bội San 

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
Thiếu Niên
    Phương Thế Ngọc
Young Master Of Shaolin
10 DVDs..(40eps)
    (DVD-Retail)
Trương Vệ Kiện
Điềm Nưu

Thuật
Lồng
Tiếng

Thiếu Nữ Vơ My Nương
Lady Wu The First Empress
33 VCDs

Triệu Văn Trác
Giả Tịnh Văn 

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thiên Tử Đại Hán
The Prince Of Han
41 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped)
10 DVDs (60eps)

Trần Đạo Minh
Huỳnh Hiểu Minh

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
Hàn Vu Đế
   (Thiên Tử Đại Hán)
The Prince Of Han
41 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped)
10 DVDs (60eps)
Trần Đạo Minh
Huỳnh Hiểu Minh
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Thiên Tử Đồ Long
The Ching Emperor
5 DVDs (20eps)
   (DVD-Retail) (TVB)
Trương Trí Lâm
Lâm Gia Huệ
Lịch
Sử
Lồng
Tiếng
Thiếu Niên Đại Khâm Sai
Tales Of The Legate
23 VCDs
6 DVDs..
Đinh Đang
Tăng Chí Vĩ
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Thiếu Niên
     Hoàng Phi Hùng 2003
Young Of Wong Fei Hung
15 DVDs...(DVD-Retail)
Trương Vệ Kiện
Điềm Nưu

Thuật
Lồng
Tiếng
http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search
This website and all images © Copyright