<html> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 15

<body> <body>

Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!!
http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]
[Incoming][Hàn Quốc][Subtitle][HK-Tàu] [Đài Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  
[1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]
Hinh Tựa Phim Diễn Viên Thể
Loại
Ngôn
Ngữ

Khát Vọng
Fight For Love
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs
Switchable (Chinese Subtitle)
  Vietnamese/Cantonese

Lâm Bảo Di
Quách Thiên Ni 


HộI

Lồng
Tiếng

Khát Vọng Tuổi Trẻ
Aqua Heroes
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs
Switchable (Chinese Subtitle)
  Vietnamese/Cantonese

Trần Văn Viên
Tiêu Chính Nam 


HộI
Lồng
Tiếng
Kho Tàng Sự Nghiệp
Hidden Treasures
22 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (30eps)
3 DVDs
Âu Dương Chấn Hoa
Quách Thiện Ni 

HộI
Lồng
Tiếng

Khói Lửa Ân T́nh
The Golden Pillow
13 DVDs.....(ATV)

Vạn Tử Lương
Trịnh Huệ Ngọc


HộI
Lồng
Tiếng

Khu Tà Diệt Ma 1
My Date With Vampire 1
26 Compressed VCDs
     (DVD-Ripped) (35eps)
4 DVDs

Duẫn Thiên Chiếu
Dương Cung Như 

Huyền

Lồng
Tiếng

Khu Tà Diệt Ma 2
My Date With Vampire 2
32 Compressed VCDs
     (DVD-Ripped) (43eps)
5 DVDs

Duẫn Thiên Chiếu
Dương Cung Như 

Huyền
Lồng
Tiếng


Khu Tà Diệt Ma 3
My Date With Vampire 3
Part 1 ,2 ,3 ,4
7 DVDs (29eps)

Duẫn Thiên Chiếu
Hà Hải Băng  

Huyền
Lồng
Tiếng

Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại
Kim Mo Tuk Ku Kau Pai
15 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (21eps)
 2 DVDs

Huynh Nhat Hue
Thieu My Ky
Ngo Dai Dung
Ly Le Le

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Kiếm Tiên Lư Thái Bạch
Poetic Swordman Li Pai
14 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs

Văn Tuyết Nhi
Châu Huệ Quyên
Lưu Tùng Nhân
Nguyên Bội Trân

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Kim Mao Sư Vương
Legend Of Golden Lion
10 DVDs (DVD-Retail)
    (20eps)
Doăn Dương Minh
Lư Uyển Hoa
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Kim Xà Kiếm
Golden Snake Sword
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

  Trịnh Y Kiện
  Bành Gia Lệ
  Doăn Dưỡng Minh
  La Huệ Quyên  

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
Kính Hoa Duyên Truyền Kỳ
Love Story In The
    Fantasyland
15 DVDs....(SS)
Uông Minh Toàn
Khương Đại Vệ
Thần
Thoại
Lồng
Tiếng

Kinh Kha
Assassinator
24 VCDs
6 DVDs..(VNI)
Liu Ye
Peter Ho
Wang Ya Yan
Zhang Tie Lin
Li Qian
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Kỳ Môn Quỷ Cốc
Kay Moon Gwai Guk
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Huỳnh Nhật Hoa
Cung Từ Ân
Âu Thoại Vĩ  

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Kỳ Tài Trương Tam Phong
Taiji Prodigy
20 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (40eps)
4 DVDs

Trương Vệ Kiện
Lê Hữu Bằng  

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Kỳ Tài Kỷ Hiễu Lam
The Bronze Teeth III
30 VCDs
8 DVDs...
Zhang Guo Li
Wang Kang
Zhang Tie Lin
Zhang Ting
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Lạc Thần
Where Legend Begins
21 VCDs
5 DVDs

Thái Thiếu Phẩm
Mă Tuấn Vi

Thần
Thoại  

Lồng
Tiếng
Liêm Chính Truy Lùng
Mission Against Corruption
8 DVDs.....(SS)
Ôn Bích Hà
Thang Trấn Nghiệp

Hội
Lồng
Tiếng

Liên Thành Quyết
Lin Shing Kuet
10 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Quách Tấn An
Lê Mỹ Nhàn  

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Liên Thành Quyết
Lin Shing Kuet (2005)
25 VCDs
6 DVDs...(VNI)
Wu Hue
Ho Mei Tian
Shu Chang
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Linh Kính Truyền Kỳ 2
    Thuỷ Nguyệt Tam Kiếm
    Khách
Paradise II
21 VCDs
5 DVDs

  Du Ba
Thái Thiếu Phấn

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
Linh Mộng Ưu Hồn
Tales Of The Third Kind
7 DVDs.....(ATV)
Trần Thái Minh
Tạ Siêu Quang
Huyền
Lồng
Tiếng
Loại H́nh Pháp Thứ 3
Conscience 3
11 DVDs
Ôn Thiệu Luân
Thiệu Mỹ Kỳ

Hội
Lồng
Tiếng
Lộ Âm Dương 11
Troublesome Night 11
1 DVD
Helina Tam
Teresa Mak
Luo Lan
Cheung Ho Lung
Tong Ka Fa

Hội
Lồng
Tiếng
Ḷng Chàng Chai Đá
A Cruel Lover 
10 DVDs (ATV)
Giang Hoa
Vạn Ỷ Vân

Hội
Lồng
Tiếng
Ḷng Chàng Dạ Thú
Good Lover & Bad Partner
12 DVDs.....(ATV)
Ân Chí Cường
Vương Mi 

Hội
Lồng
Tiếng
Luật Sư & Sát Thủ
Savage Lawyer
1 DVD (TVB)
    (English Sub)
Jacky Wong T́nh
Cảm
Lồng
Tiếng

Lục Đỉnh Kư I &  II
Duke of Mount Deer I, II
27 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (40eps)
4 DVDs

Luong Trieu Vi
Luu Duc Hoa
Luu Gia Linh

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Tân Lục Đỉnh Kư 1998
Duke Of Mount Deer
8 DVDs (35eps)

Trần Tiếu Xuân
Mă Tuấn Vĩ  

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Lục Chỉ Cầm Ma
The Possessed
18 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (25eps)
3 DVDs

Ngô Khải Hoa
Lâm Khiết Anh

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng


Lục Chỉ Cầm Ma 2004
Six Fingers (2004)
25 VCDs
6 DVDs

Ning Jing
Nicky Wu
Benny Chan
Kimiko

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Lục Tiểu Phụng
Return Of Luk Siu Fung
8 DVDs (40eps)

Vạn Tử Lương
Âu Dương Chấn Hoa

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Lục Tiểu Phụng 1996
Master Of Swordman 96
12 VCDs (DVD-Ripped)
4 DVDs

Lâm Chí Dĩnh
Đào Hồng

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Lực Lượng Phản Ứng 4
Armed Reaction 4
27 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (40eps)
4 DVDs

Âu Dương Chấn Hoa
Thái Thiếu Phấn  

Cảnh
Sát

Lồng
Tiếng

Lương Duyên Phàn Lệ Huê
Lady Fan
14 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Jessica Hsuan
Joe Ma

Thời
Xưa

Lồng
Tiếng
Lương Sơn Bá &
    Chúc Anh Đài
The Butterfly Couple
Liang Shan Buo &
    Zhu Ying Tai
37 VCDs
9 DVDs
Gia Tinh Van
Trieu Kinh
Truong Than Quang
T́nh
Cảm
Lồng
Tiếng
http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search
This website and all images © Copyright