<html> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 14

<body> <body>

Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]
[Incoming][Hàn Quốc][Subtitle][HK-Tàu] [Đài Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  
1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]
Phim H́nh Tựa Phim Diễn Viên Thể
Loại
Ngôn
Ngữ

Hoa Viên Bí Mật Của Tôi
My Secret Garden
25 VCDs
6 DVDs (25eps)
Lam Y Than
Truong Thien Tam
Duong Cam Hoa
T́nh
Cảm
Lồng
Tiếng


Hoa Viên Sao Băng
Vườn Sao Băng
Meteor Garden
21 Compressed VCDs
5 DVDs (42eps)

Tsui Hei-Wuan
Yin Shing-Yuk
Chu How-Tin
Chow Yu-Man
Ng Kin-Hoi

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng


Hoa Viên Sao Băng 2
Vườn Sao Băng 2
Meteor Garden 2
24 VCDs
Tsui Hei-Wuan
Yin Shing-Yuk
Chu How-Tin
Chow Yu-Man
Ng Kin-Hoi
T́nh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Hoàng Đế Xuất Thành
Emperor Kang Si's
    Private Visits
11 DVDs (42eps)
Trương Quốc Lập
Triệu Huy
Phim
Vua
Lồng
Tiếng

Hoành Tài Tiện Tay
Windfall Profits
1 DVD

Cheung Tat Ming
Yum Kong Sau
Law Kar-Ying
Lui Saan
Emotion Cheung
Wong Ching

Phim
Vui

Lồng
Tiếng

Hoàng Hà Đại PhongVân
The Grand Canal
40 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (60eps)
6 DVDs

Lương Triều Vỹ
Trần Ngọc Liên

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Hoàng Hà Đại PhongVân
The Grand Canal
30 DVDs (60eps)
    (DVD-Retail)

Lương Triều Vỹ
Trần Ngọc Liên

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Hoàng Hậu Bánh Nướng
Cake Queen
19 SVCDs (DVD-Ripped)
4 DVDs

Quan Vịnh Hà
Quách Tấn An
Luu Khiet
Kieu Tinh

Thời
Xưa

Lồng
Tiếng
Hoàng Thái Tử Bí Sử
Royal Prince
12 DVDs...(ATV)
Mă Cảnh Đào
    Steven Ma Jing Tao
Lưu Đức Khải
Phim
Vua
Lồng
Tiếng

Học Cảnh Hùng Tâm
The Academy
24 Compressed VCDs
6 DVDs..(48eps) (TVB)
Ron Ng
Tavia Yeung
Sammul Chan
Fiona Sit
Cảnh
Sát
Lồng
Tiếng

Học Trường Kiếm Thuật
Hearts Of Fencing
8 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped)(11eps)
2 DVDs

Lê Nặc Ư
Lư Dật Lang


HộI

Lồng
Tiếng

Hồ Sơ Luật 1,2,3,4, 5
The File Of Justice1- 5
30 DVDs (62eps)

Đào Đại Vũ
Âu Dương
    Chấn Hoa


HộI
Lồng
Tiếng

Hồ Sơ Tội Phạm
The Criminal Investigator
7 DVDs (26eps)

Huỳnh Nhật Ḥa
Trần Cẩm Hồng


HộI
Lồng
Tiếng

Hồng Hy Quan
The Kung Fu Master
4 DVDs (16eps)
   (DVD-Retail)

Ân Tử Đơn
Thái Hiếu Nghi

 Vơ
Thuật

Lồng
Tiếng

Hộ Pháp Kỳ Binh
Guard Soldier
1 DVD

Cynthia Yang
Dick Wai


HộI
Lồng
Tiếng


Hung T́nh Kỳ Án
To Get Unstuck In Time
22VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs (English Sub.)

Quách Tân An
Trần Tuệ San
Dang Kien Hoang
Giang Chi Ni
Hua Thieu Hung 


HộI
Lồng
Tiếng
+
English
Subtitle

Huyết Chiến T́nh Thù
Blade Heart
29 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (37eps)
5 DVDs

Trịnh Thiếu Thu
Uông Minh Tuyền

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

 Huyệt Lộ
Cruel Zone
1 DVD

Simon Loui
Jim Ping Hei
Wong Kit Ying


HộI
Lồng
Tiếng

Hứa Hẹn
Love And Obigation
8 DVDs (30eps)

Luu Thich Minh
Ngô Gia Lệ
Lien Vi Kien
Luu My Quyen
Mieu Kim Phuong
Lam Oai

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng

Hương Rượu T́nh Nồng
Country Spirit
31 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (42eps)
4 DVDs

Lâm Gia Đồng
Xa Thị Mẫn

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng

Kẻ Sát Thủ
The Assassin
1 DVD (DVD-Retail)

 Mạc Thiếu Thông
Quan Chí Lâm

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 1
    Hiệp Cốt Thần Toán
Justice Pao Part 1
7 VCDs
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án

Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 2
    Nghĩa Đảm Kiếm Khách
Justice Pao Part 2
7 VCDs
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án

Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 3
    Bản Sắc Anh Hùng
Justice Pao Part 3
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án

Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 4
    Mai Hoa Đạo
Justice Pao Part 4
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 5
    T́nh Âm Dương
Justice Pao Part 5
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 6
    Thù Chi Kiếm
Justice Pao Part 6
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 7
    Thương Hải Nguyệt Minh
    Châu Hữu Lệ
Justice Pao Part 7
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 8
    Sát Mẫu Trạng Nguyên
Justice Pao Part 8
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp 9
    Thiết Khưu Phần
Justice Pao Part 9
5 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (6eps)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Justice Pao 3,4,5,6,7,8,9
Khai Phong Thất Hiệp
5 DVDs (DVD-Ripped)

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ

Xử
Án
Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp
    Tái Thế T́nh Thù
Justice Pao Part 10,11
12 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ
Xử
Án

Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp
     Tuẩn T́nh Kư
Justice Pao Part 12,13
12 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ
Xử
Án

Lồng
Tiếng

Khai Phong Thất Hiệp
     Thẩm Bạch Mao
Justice Pao Part 14,15
6 VCDs (DVD-Ripped)
1 DVD

Kim Siêu Quần
Lữ Lương Vĩ
Xử
Án

Lồng
Tiếng

http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search
This website and all images © Copyright