<html> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 13

<body> <body>

Phim Tu !!!! Phim Tu !!!! Phim Tu !!!! Phim Tu !!!! Phim Tu !!!! Phim Tu !!!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]
[Incoming][Hn Quốc][Subtitle][HK-Tu] [i Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  
1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]
Phim Hnh Tựa Phim Diễn Vin Thể
Loại
Ngn
Ngữ

ại Anh Hng
Running on Karma
2 VCDs (DVD-Ripped)

Andy Lau
Cecilia Cheung

V
Thuật

Lồng
Tiếng

ại ịa Nồng Tnh
Plain Love
7 DVDs(26eps)

Chu Hải Mi
Trương Thiệu Huy
La Gia Luong

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng


ạo Đường Song Long
Twin of Brothers
 28 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (42eps)
4 DVDs

Raymond Lam
Ron Ng
Tavia Yeung
Leila Tong
Nancy Wu
Li Qian
Christine Ng

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
o Phạm
The Runner
1 DVD
Wong Hop Hi
Waise Lee
Angie Cheong
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

ại Hiệp Tin Chiu
Cat and Mouse
1 DVD (DVD-Retail)

 Lưu ức Ha
Trương B Chi

Hi Hước

Lồng
Tiếng

ại ế Tần Thủy Hong
The Rise of Great Wall
    The First Emperor
    Qin Shi-Huang
 31 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (40eps)
6 DVDs

Lu Vỉnh
Mễ Tuyết
Luu Tung Nhan
Vuong Vi

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

ại Nội Quần Anh I & II
Dynasty I & II
36Compressed VCDs
     (DVD-Ripped) (54eps)
5 DVDs

Vạn Tử Lương
Mễ Tuyết  

Lịch
Sử
Lồng
Tiếng
ại Tướng
    Trịnh Thnh Cng
Zheng Cheng Gong
12 DVDs...(TVB)
    DVD-Retail
Ngu Nhuan Tuyen
Lu Luong Vi
Huy My Chan
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
ại Tướng
    Trịnh Thnh Cng
The National Hero
18 VCDs
5 DVDs...
Kenny Ho
Lee Ying
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Điệp Ảnh Ngụy Tnh
Misleading Track
15 Compressed VCDs
4 DVDs...(30eps)
Bowie Lam
Louisa So
Deric Wan
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
ội Diệt Ma Ty
Struggle For Supremacy
1 DVD
  X
HộI
Lồng
Tiếng

ng Cung Qu Phi
Love Is Beautiful
12 DVDs (23eps)

Trần Diệu Anh
Hướng Hải Lam

Phim
Xưa

Lồng
Tiếng

ng Phương Bất BạI
Legendary Swordman
30 VCDs

M Cảnh o
   Steven Ma Jing Tao
Phạm Văn Phượng

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
Đng Phương Gio Mẫu
Trials & Tribulation
8 DVDs.....(ATV)
Trương Mẫn
Thang Chấn Nghiệp
X
HộI
Lồng
Tiếng

ời Khng Nuối Tiếc
The Breaking Point
8 DVDs (48eps)

n Thiệu Lun
L Minh

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

ời Xưng Phong
The Big Bullet
1 DVD (DVD-Retail)

Lau Ching-Wan
Cheung Tat-Ming
Theresa Lee
Jordan Chan
Francis Ng

V
Thuật

Lồng
Tiếng

ịch Thanh
The Legend Of Dik Ching
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2DVDs

Miu Kiều Vĩ
L Mỹ Nhn
Tảng Giang
Tạ Ninh

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng
ịnh Mệnh Tnh Duyn
Hard Fate
22 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (30eps)
3 DVDs
Trần Tuệ San
Lưu Tng Nhn
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

ường Tnh Vạn Nẻo
True Love
17 VCDs
4 DVDs

Lưu Gia Lương
Tuyn Huyn

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng
Dung Noi Chuyen
    Voi Nguoi La
Don't Talk To Strangers
4 DVDs..(TVB)
Mai Dinh
Phung Vien Chinh
Vuong Hoc Binh
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Gia Ct Lượng
The Legendary Prime
    Minister - Zhuge Liang
27 Compressed VCDs
     (DVD-Ripped) (40eps)
4 DVDs

Trịnh Thiếu Thu
Mễ Tuyết 

Lịch
Sử
Lồng
Tiếng

Gia Đnh Hạnh Phc
Lucky Family
15 VCDs
4 DVDs...
Esther Kwan
Chen Long
Li Li Qun
Ma Yi Li
Jiang Wu
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Gia Tộc Ho Mn
Point Of No Return
20 Compressed VCDs
     (DVD-Ripped) (30eps)
3 DVDs
Lưu Tng Nhn
Triệu Nhả Chi
X
HộI
Lồng
Tiếng

Giang Hồ Kỳ n
The Gentle Crackdown
8 DVDs (16eps)..(TVB)
Moses Chan
Niki Chow
Michelle Yim
Wayne Lai
Halina Tam
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Giang Hồ Lng Tử
The Young Wanderer
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Huỳnh Nhật Ha
Trang Tịnh Nhi

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng
Giang Sơn Nhi Nữ
     Kỷ Đa Tnh
The Throne And The Love
11 DVDs.....(ATV)
Ng Kinh
Quch Đo
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng


Giy Pht Truy n
Split Second
22 VCDs
6 DVDs

Phương Trung Tn
Trịnh Gia Dĩnh

X
HộI
Lồng
Tiếng

Giy Pht Truy n
Split Second
30 VCDs (DVD-Ripped)
3 DVDs (DVD-Retail)
Phương Trung Tn
Trịnh Gia Dĩnh
X
HộI
Lồng
Tiếng


Giy Pht oạt Mệnh
Life Express
1 DVDs

Richie Ren
Ruby Lin
Ko Sau-Leung
Jiang Shen
Gao Shu-Guang
Liu Ben
Shi Yao

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Giọt Mu Thiện c
Blood Of Good An Evil
12 DVDs

n Thiệu Lun
Thiệu Mỹ Kỳ

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Ha Hương
The Story of Lotus 2003
Hexiang 2003
1 DVD
Bian Xiaoxiao
Li Xinmin
Wang Junyi
Du Peng
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hắc Băng
Black Ice
15 VCDs
4 DVDs...
Wang Zhi Wen
Jiang Wen Li
Liu Jiao Xin
Hou Kun
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Hai Anh Chng Thiết Kế
The Ultimate Bra
La Brassiere
2 VCDs (DVD-Ripped)
Lau Ching Wan
Louis Koo
Carina Lau
Gigi Leun
Phim
Vui
Lồng
Tiếng
Hải ồn Truyền Thuyết
 True Love By The Sea
20 VCDs
5 DVDs
Ambrose Hsu
Wallace Huo
Angela Chang
Penny Lin Wei Jun
Jill Hsu
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng


Hn Sở B Vương
The Conquerors Story
24 Compressed VCDs
6 DVDs (48eps)

Trịnh Thiếu Thu
Giang Hoa

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng


Hn Quốc Kỳ Duyn
The Land of Wine
16 VCDs
4 DVDs

Kim Jae Won
Kim Min Jung
Lee Dong Uk
Choi Gang Hee

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Ho Mn
Days Of Glory
20 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (30eps)
3 DVDs

Trần nh Oai
Trần Ngọc Lin

X
HộI
Lồng
Tiếng

Hn V Đại Đế
Emperor Wu Da Di
21 DVDs (42eps)..(ATV)
Chen Baoguo
Jiao Huang
Hui Ya Lei
Tao Hong
Lịch
Sử
Lồng
Tiếng

Hn Vu ế
   (Thin Tử ại Hn)
The Prince Of Han
41Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (60eps)
10 DVDs (DVD-Retail)

Trần ạo Minh
Huỳnh Hiểu Minh

Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Hận Th ường ời
The Good Fella From
    Temple Street
20 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (30eps)
3 DVDs

Giang Ho
Cao Hng
Mễ Tuyết
Tn Hng
Ng Khải Hoa
ng Hồng

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng
Hận Kiếp Tnh Th
Rising Expectation
10 VCDs.....(ATV)
L Nam Tinh
Trịnh Huệ Ngọc
X
Hội
Lồng
Tiếng
Hnh ộng Lim Chnh
ICAC Investigators 2004
6 VCDs (DVD-Ripped)
1 DVD (English Sub.)
Huynh Thu Sanh
Thieu My Ky
Phuong Trung Tin
Thach Tu
Truong Phi Lam
X
HộI
Lồng
Tiếng
+
English
Subtitle

Hero
    (Ying Xiong)
1 DVD
    (DVD-Retail)

Jet Li
Tony Leung Chiu-Wai
    (Luong Trieu Vy)
Maggie Cheung
Zhang Ziyi
Donnie Yen

Kiếm
Hiệp

Mandarin
+
English
Subtitle

Hiệp Nữ Truyền Kỳ
Legend Of Heroine
16 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs

Tuyết Ly
La Lạc Lm

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Hiệp Khck Giang Hồ
Hap Hak Hang
13 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (26eps)

Lương Triều Vỉ
Dang Tuy Van
Luu Thuc Hue
Quan Hai Son

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Hiệp Ước Tnh Yu
Love Contract
17 VCDs
4 DVDs (VNI)
Ariel Lin
Mike He
Phyllis Quek
Zhang Rui Ja
Zhong Xin Yu
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Hiếu Trang B Sử
XIAO ZHUANG MI SHI
29 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (38eps)
4 DVDs

M Cảnh o
    Steven Ma Jing Tao
Ninh Tịnh

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng
Hồi Chuyển Đao
Swordman III
4 DVDs.....(SS)
Tiu n Tuấn Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Hon Chu Ct Ct 1
My Fair Princess I
15 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (25eps)
12 DVDs

Triệu Vy
  Lm Tm Như

H
Hước

Phim
Vua

Lồng
Tiếng

Hon Chu Ct Ct II
My Fair Princess II 1,2
33 VCDs
9 DVDs

Triệu Vy
Lm Tm Như

H
Hước

Phim
Vua

Lồng
Tiếng

Hon Chu Ct Ct III
My Fair Princess III 1-4
40 VCDs (DVD-Ripped)
5 DVDs
Part1(10), & Part2(10)
Part3(10), & Part4(10Vcd)

Huỳnh ịch
Cổ Cự Cơ

H
Hước

Phim
Vua

Lồng
Tiếng
http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search
This website and all images Copyright