<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 1

<body> <body>

Thanks to all of you that have visited Lan Nhi web site!!!   Hope you come back soon!!!   Phim Hn Quốc !!!!   Phim Hn Quốc !!!!!   Phim Hn Quốc !!!!  Lan Nhi  !!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]

[Incoming][Hn Quốc][Subtitle][HK-Tu] [i Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  

1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]

Phim Hnh

Tựa Phim

Diễn Vin

Thể
Loại

Ngn
Ngữ

4 Chị Em
Story Of Four Sisters
    Diary of Sisters
18 VCDs
10 DVDs

Chae Rim
Han Jae Suk
Park Yae Jin
Hwang Soo Jeang
Kim Chan Woo

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

nh Dương Cuộc ời
Mặt Trời Trong Tri Tim Ti
Sunlight Upon Me
Sunshine Towards Me
My Sunshine
8 DVDs...(DVD-Retail)
Ryu Si-Won
Kim So Yeon
Yoo Sun
Park Gwang Hyun
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Anh Em Nh Bc Sĩ
Doctor Brothers
Doctor Family
Medical Brothers
16 VCDs (DVD-Ripped)
8 DVDs (DVD-Retail)

  Jang Dong Gun
  Lee Young Ae
  Son Chang Min
  Lee Min Young

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng


Bắc Kinh Tnh Yu Của Ti
Beijing My Love
Peking My Love
8 DVDs (DVD-Retail)
    (32eps)
Kim Jae Won
Han Chae Yong
Sun Fei Fei
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam


Bo Tố Cuộc ời
Into the Storm
30 VCDs (DVD-Ripped)
4 DVDs

Kim Suk Hoon
Song Yoon Ah
Kim Min Joon

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bạn
Friends
6 VCDs (DVD-Ripped)
   Japanese & Korean
   ( English sub.)
   (VCD-Retail)
Won Bin
Fukada Kyoko
Tnh
Cảm
Japanese
+
Korean
+
English
Subtitle

Bản Tnh Ca Ma ng
Winter Sonata
Winter Love Song
   (English Sub.)
6 DVDs + 1 OST
   (DVD-Retail)

Bae Yong Joon
Choi Ji Woo
Park Yong Ha
Park Sol Mi

Tnh
Cảm

Korean
+
English
Subtitle

Bản Tnh Ca Ma ng
Winter Sonata
Winter Love Song
20 VCDs (DVD-Ripped)
10 DVDs (DVD-Retail)

Bae Yong Joon
Choi Ji Woo
Park Yong Ha
Park Sol Mi

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Bắp Rang Bơ
Pop Corn
8 Compressed VCDs

Song Seung Hun
Kim Kyu Li

Phim
Vui

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam


Bap Rang
Pop Corn
16 VCDs
5 DVDs..
Song Seung Hun
Kim Kyu Li
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Bắn Hạ Ngi Sao
Star Shooting
    To Shoot a Star
16VCDs
3 DVDs

  Jun Do Yeon
  Jo In Sung
  Lee Suh Jin
  Park Sang Myun
  Hong Eun Hee
  Jo Jung Rin
  Byun Jung Soo

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Bu Vật Hang Cung 1,2,3
    (Nng ế Chang Kun)
Jewel in the Palace 1,2,3
     (Dae Jang Gum)
54 VCDs
10 DVDs

Lee Young Ae
Ji Jin Hee
Hong Li Na
Im Ho
Kim Young Hyun

Lịch
 Sử

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bẫy Ci Muổng
Seven Spoons
6 VCDs
1 DVD

Kim So Yeon
Chae Jung Ahn

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bộ Ba
20 VCDs
   (DVD-Ripped)

Kim So Yeon
Song Ji Chang
Ryu Jin
Lee Jung Jin

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

B Mật Tnh Nhn
Secret Lover
16 VCDs
 9 DVDs

Kim Min Jong
Kim Ha Neul
Ryu Si-Won
Ha Ji Won

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Ca Nữ Hai Mặt
Mina
15 VCDs

Chae Jung Ahn
An Jae Mo
Kim Seung Su
Kang Mi Seul
Kim Min Ho
Shin Ah

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Cảm Xc
Instinct / Feeling
13 VCDs
3 DVDs

Gam Woo Sung
Lee Hye Young
Son Ji Chang

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Cảnh St Trẻ
Bloody Cops
32 VCDs

Song Seung Hun
Kim Nam Joo
Kim So Yeon

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Cu Chuyện Hai Chị Em
A Tale of Two Sisters
2 VCDs

Yeom Jung Ah
Kim Gap Su
Yim Soo Jung

X
HộI

Korean
+
Viet
Namese
Subtitle


Cu Chuyện Trn ảo
What Happened On Island
7 DVDs...
Kim Min Jong
Han Ji Hae
Lee Dong Wook
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Cầu Hn
Proposal
14 VCDs
2 DVDs

Ryu Si-Won
Kim Hee Sun
Kim Soo Yeon

Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

C Bạn Gia Sư
My Tutor Friend
2 VCDs

Kim Ha Neul
Kwon Sang Woo

Phim
Vui
Korean
+
Viet
Namese
Subtitle
Chn Thật Với Tnh Yu
Have We Really Love
True to Love
40Compressed VCDs
17 DVDs (44eps)
Bae Yong Joon
Kim Hye Soo
Yun Son Ha
Lee Jae Ryong
Lee Na Young
Kim Young Ae
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chiếc Giầy Thủy Tinh
Glass Shoe
Glass Slippers
40 VCDs (DVD-Ripped)
10 DVDs

Han Jae Suk
Kim Hyun Joo
So Ji Sup
Kim Ji Ho

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chim Lửa
Firebird / Phoenix
26 VCDs
6 DVDs
Lee Eun Joo
Lee Seo Jin
Eric of Shinhwa
Jung Hae Young
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chọn Lựa
Myth Of A Hero
18 Compressed VCDs
5 DVDs  (24eps)

Jang Dong Gun
Lee Min Young

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chuyện Hợp Tan
Stained Glass
20 VCDs
6 DVDs
Kim Ha Neul
Lee Dong Gun
Kim Sung Soo
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chuyện Tnh C Gi ậu ỏ
My Love, Patzzi!
3 DVDs

Jang Na Ra
Kim Jae Won
Kim Rae Won
Hong Eun Hee
Kang Rae Yeon

Phim
Vui
Lồng
Tiếng
Chuyện Tnh Paris
Romance in Paris
    (Des Amoureux Paris)
    Lovers in Paris
21 VCDs
6 DVDs
Park Shin Yang
Kim Jeong Eun
Lee Dong Geon
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chuyện Tnh Paris
Romance in Paris
    (Des Amoureux Paris)
    Lovers in Paris
8 DVDs (20eps)
    (English Sub.)

Park Shin Yang
Kim Jeong Eun
Lee Dong Geon

Tnh
Cảm

Korean
+
English
Subtitle

Chuyện Tnh Vượt
    Thời Gian 
The Everlasting Love
    Thousand Years Of Love
20 VCDs
5 DVDs

So Ji Sup
Sung Yu Ri
Kim Nam Jin

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chuyện Tnh Vượt
    Thời Gian
The Everlasting Love
    Thousand Years Of Love
25 VCDs (DVD-Ripped)

So Ji Sup
Sung Yu Ri
Kim Nam Jin

Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Con Hạc Giấy
Paper Crane
55VCDs

Ryu Si-Won
Song Yuh Ah
Myung Se Bin

Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

C Gi Thng Minh
Successfull Story
    Of A Bright Girl
8 DVDs (English Sub.)
    Switchable (DVD-Retail)
    Korean / Mandarin

Jang Na Ra
Jang Hyuk

Phim
Vui
Korean
+
English
Subtitle

Cu Chuyện Thnh Cng
    Của C Gi Ngổ Ngo
Successfull Story
    Of A Bright Girl
16VCDs
4 DVDs

Jang Na Ra
Jang Hyuk

Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Cu Chuyện Trn ảo
What Happened On Island
7 DVDs...
Kim Min Jong
Han Ji Hae
Lee Dong Wook
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

C Nng ỏng ảnh
My Fair Lady
22VCDs (DVD-Ripped)

Go Su
Kim Hee Sun
Son Chang Min
Park Han Byu

Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Con Mo Dưới Mi Nh
The Attic Cat
    Cats On The Roof
16VCDs

Kim Rae Won
Jung Da Bin
Lee Hyun Woo
Choi Jung Yoon

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

C Nhảy Cuối Cng
Final Jump
16 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs

Jang Dong Gun
Shim Eun Hae

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search

This website and all images Copyright

Listing of Korean TV Dramas